Pnevmatski zasip

Pnevmatski zasip

Pnevmatski zasip se uporablja pri zapolnjevanju opuščenih jamskih prostorov lociranih v propustnih plasteh z namenom dreniranja zaprtega dela jame v centralni drenažni jame Trbovlje - Hrastnik. Centralni drenažni sistem v dolžini cca. 15 km bo predstavljalo Savsko obzorje od jaška Dol na severozahodu pa vse do separacije premoga. Ta transportna zveza bo ostala odprta tudi po zaprtju Rudnika Trbovlje - Hrastnik. V glavnem poteka v samonosilnih hribinah tako, da bodo potrebna le minimalna vzdrževalna dela.

Zasipni material za zasip jamskih prostorov pridobivamo pri sanaciji površine nad Kotnim poljem (v nadaljevanju Blate). Tehnologija drobljenja in sejanja apnenca na Blatah poteka po naslednjem postopku:

  • pridobivanje apnenca iz stene z bagerjem;
  • spuščanje pridobljenega apnenca v mobilni drobilec in nato v sejalnico;
  • iz sejalnice se nato formirajo tri frakcije deponiranega apnenca.

Zasipni material se nato nalaga na kamione in transportira do separaciji Trbovlje, kjer izvršimo polnjenje v jamske vozičke. Napolnjeni jamski vozički prekucniki se nato transportirajo po Savskem obzorju in ostalih jamski komunikacijah do zasipne postaje. Na zasipni postaji je nameščena zasipna naprava (ZS 8, ZS 15 ali Bein), ki zasipni material pod tlakom komprimirenega zraka potisne po debelostenskih ceveh DN 125 do delovišča, kjer zasuje opuščene jamske prostore.

Naprave za zasip kontinuirno dozirajo zasipni material do mesta zasipa. Podobne naprave z diskontinuirnim principom dela se že uspešno uporabljajo v Sloveniji pri zapiranju rudnika živega srebra Idrija in rudnika rjavega premoga v Zagorju. Pri diskontinuirnih napravah se kotliček najprej napolni z zasipnim materialom, zapre pokrov in odpre ventil za komprimiran zrak, ki potisne zasipni material do mesta zasipavanja. Kontinuirno delujoče zasipne naprave konstantno dozirajo zasipni material do zasipnih mest brez vmesnih mrtvih faz potrebnih za polnjenje kotlička.