Vizitka

Firma RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji
Skrajšana firma RTH d.o.o. Trbovlje-v likvidaciji
Sedež 1420 Trbovlje, Nasipi 51
Organizacijska oblika d.o.o.
N.C. 03 56 26 144
Fax: 03 56 26 642
e-pošta rth@rth.si
   
Osnovni kapital 8.897.174,57 EUR
   
Ustanovitelj REPUBLIKA SLOVENIJA
Država SLOVENIJA
Naslov 1000 LJUBLJANA, Gregorčičeva ulica 10
Ustanovitev 05.08.1995
Sodišče vpisa Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9
   
Matična številka 5920850
Številka vložka 061/12714500
Davčna številka 61120073
ID za DDV SI61120073
Transakcijski račun SI56 0233 0025 3349 256 NLB d.d.
   
Ime podrazreda dejavnosti Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Šifra podrazreda 05.200
   
Predsednica nadzornega sveta: Ervina Jarc  
Likvidacijski upravitelj: mag. Stanislav Sotlar