Zapiranje

Zapiranje rudnika

Zreferendumskoodločitvijo na začetku leta 1999, da se ne gradi termoelektrarno Trbovlje 3, je padla odločitev o zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik. Na zahtevo Vlade RS septembra 1999 smo izdelali "Oceno stroškov zapiranja Rudnika Trbovlje - Hrastnik pri proizvodnji premoga do konca leta 2015". Ocena je temeljila na idejnih zasnovah načina zapiranja jame in ekološke in prostorske sanacije površine. Ta ocena je doživela revizijo domače strokovne institucije ERICO in nemške MONTANA CONZALTING GMBH. Na podlagi te recenzirane Ocene stroškov zapiranja RTH smo po naročilu Vlade RS izdelali I. fazo zapiranja RTH za obdobje od 2000 do konca leta 2004.

V I. polovici 2000 je prišla s strani Vlade RS odločitev, da naj ima RTH proizvodnjo le do konca leta 2007 s tem, da bi trajalo zapiranje rudnika do konca leta 2012. Na podlagi tako pripravljene dokumentacije, je Vlada RS oddala v državni zbor v proceduro Zakon o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije. Zakon je bil v mesecu juniju 2000 potrjen s pričetkom veljave 06.07.2000, zato je RTH poslal na pristojno ministrstvo v avgustu 2000 povzetek programa zapiranja RTH za leto 2000 in 2001. Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona je Vlada RS z Uredbo določila pogoje za storitev nadzora nad izvajanjem zapiralnih del.

V decembru smo zaključili rudarski projekt Zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik - I. faza (do konca 2007), ki ga je bilo potrebno izdelati na podlagi 4. točke 65. člena Zakona o rudarstvu.

Vsa zapiralna dela in evidenca opravljenih zapiralnih del se opravljajo na podlagi Programa zapiranja Rudnika Trbovlje - Hrastnik za posamezna leta.