Dejavnosti

Osnovna dejavnost podjetja je pridobivanje premoga za potrebe Termo elektrarne Trbovlje (TET). Podzemno pridobivanje premoga se trenutno vrši v jami Ojstro in se bo v letu 2005 preselilo v jamo Trbovlje. Poleg čiste proizvodne dejavnosti se podjetje ukvarja tudi z izdelavo podzemnih objektov, izvajanjem raziskovalnega vrtanja na površini in pod njo, separiranjem premoga, sanacijo in rekultivacijo degradiranih rudniških površin, projektiranjem in drugimi dejavnostmi. Proizvodnja podjetja temelji na smernicah nacionalnega energetskega programa. Vsako leto Vlada sprejme plan poslovanja elektroenergetskega sistema, ki določa ceno premoga kot osnovo za sklenitev kupoprodajne pogodbe RTH – TET.

Po rezultatu referenduma o financiranju izgradnje TET 3 in sprejetjem Zakonu o postopnem zapiranju RTH, ekološki sanaciji TET 2 in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije se izvajajo v podjetju tudi zapiralna dela.

Z letom letu 2002 se je začel v podjetju uvajati tretji proces to je trženje storitev. V procesu trženja storitev podjetje izvaja rudarska gradbena dela, sanacijo brežin in vrtalna dela. Najbolj kompleksen projekt v procesu trženja storitev trenutno predstavlja projekt zapiranje Rudnika urana Žirovski Vrh na katerem je angažirano veliko virov in sredstev podjetja.