Denarna pomoč kmetom

Denarna pomoč delavcem kmetom

Denarna pomoč delavcem, ki imajo priznan status kmeta je eden izmed ukrepov razreševanja presežnih delavcev, s katerim poskušamo omiliti škodljive posledice prenehanja delovnega razmerja.

Ker gre za obliko samozaposlitve, je višina denarne pomoči enaka višini premije za samozaposlitev. Prav tako se obveznosti prejemnika denarne pomoči po »DPK« pogodbi ne razlikujejo od obveznosti prejemnika premije po »S« pogodbi o samozaposlitvi

 

Vzorec pogodbe