Hčerinska podjetja

Predstavitev hčerinskih podjetij

V skupino so vključene naslednje odvisne družbe:

GRO-Inženiring d.o.o. podjetje za geotehniko, rudarstvo, okolje in inženiring

Naselje Aleša Kaple 9 a, 1430 Hrastnik

Telefon: 03 56 26 144 fax. 03 56 52 106

E-mail: info@gro-inzeniring.si

Lastništvo RTH: 100 %

Dejavnost: saniranje okolja in drugo  ravnanje z odpadki.