Projektiranje

Oddelek za projektiranje in razvoj

V sklopu tehničnega sektorja RTH deluje oddelek za projektiranje in razvoj.

Oddelek ima kadrovsko zasedbo, ki omogoča izdelavo projektov z naslednjih področij:

 • Projektiranje vseh elementov v tehnološkem procesu pridobivanja premoga:
  • projekti odpiranja premogovnikov
  • projekti za podzemsko odkopavanje premoga
  • strojno-tehnološki in elektro projekti za jamo in za separacije
 • Projektiranje podzemnih objektov
 • Projektiranje površinskih kopov
 • Projektiranje deponij
 • Projektiranje vseh vrst strojnih in elektroinstalacij
 • Projektiranje elektroenergetske oskrbe
 • Izdelava tehnične dokumentacije za prostorsko in ekološko sanacijo degradiranih površin in njihovo rekultivacijo
 • Projektiranje s področja varstva in urejanja okolja
 • Izdelava poročil o vplivih na okolje
 • Projektiranje opuščanja proizvodnje in zapiranja jam posameznih rudnikov

V našem oddelku izdelujemo projektno in tehnično dokumentacijo v vseh fazah (študije, idejni projekti, rudarski projekti, PGD, PZI, ...).

Naloge razvoja obsegajo tako operativni razvoj kot tudi razvoj, ki temelji na obsežnih raziskavah, pri katerih sodelujejo domači in tuji strokovnjaki:

 • Uvajanje novih tehnologij na področju izgradnje podzemnih objektov in pridobivanja premoga:
  • Razvoj odkopnega podporja in odkopne metode
  • Razvoj tehnologije odkopavanja v območjih, kjer preti potencialna nevarnost za vdore vode in razmočenih mas na odkope in priprave
 • Detekcija vdornih pasti v starih delih s pomočjo preventivnih ukrepov in meritev
 • Sistematično spremljanje hidroloških razmer in zračenja

V oddelku projektive in razvoja uporabljamo najsodobnejša računalniška orodja in opremo, ki omogoča hitro, zanesljivo in kvalitetno izpolnjevanje zadanih nalog.

Dela izvajamo tako za lastne potrebe kot tudi za zunanje naročnike.