Prehodni postopki

Predhodni postopki

Predhodni postopki pomenijo pripravo potencialno presežnih delavcev na prestrukturiranje v smislu svetovanja, usmerjanja, spodbujanja k izobraževanju ter iskanja najugodnejše oblike razrešitve za vsakega posameznika po sloganu »danes za jutri«, kakor tudi v smislu sodelovanja z zunanjimi institucijami (izobraževalne ustanove, zdravstveni domovi, razne strokovne komisije), mediji (Uradni list, regionalni radio in televizija, interna glasila) in potencialnimi delodajalci.