Pasivno prestrukturiranje

Pasivne oblike razreševanja presežnih delavcev

Pasivne oblike so namenjene razreševanju kadrov, ki izpolnjujejo enega izmed spodaj navedenih pogojev:

  • izpolnjujejo pogoje za redno upokojitev,
  • izpolnjujejo pogoje za dokup manjkajoče zavarovalne dobe po 195. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • imajo status kmeta