Aktivno prestrukturiranje

Aktivne oblike razreševanja presežnih delavcev

Aktivne oblike zajemajo postopke v zvezi s prezaposlovanjem in/ali samozaposlovanjem tistih presežnih delavcev RTH, ki so mlajši od 50 let in jim do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine manjka več kot pet let zavarovalne dobe.

Z vsakoletno objavo javnega razpisa skuša RTH vzpodbuditi delodajalce s širšega območja regije Zasavje k prezaposlovanju presežnih delavcev rudnika. Spodbudo predstavlja premija, ki jo za vsakega prezaposlenega delavca prejme nov delodajalec.

Pogoji za prijavo na razpis so podani pri razpisih, postopek dodeljevanja premij, pogoji izplačila, instrumenti zavarovanja in obveznosti izbranih prijaviteljev pa so opredeljene v razpisni dokumentaciji.