Prestrukturiranje

Prestrukturiranje

Osnovni namen procesa prestrukturiranja je razreševanje presežnih delavcev, do katerih prihaja zaradi ukinjanja delovnih mest in/ali zmanjševanja števila zaposlenih na obstoječih delovnih mestih,

kar je posledica izvajanja Zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik.

Kontaktni osebi:

Jerneja Plazar: jerneja.plazar@remove-this.rth.si (03 56 26 144 int. 532)

Irena Cestnik: irena.cestnik@remove-this.rth.si (03 56 26 144 int. 474)

Oblike prestrukturiranja

Glede na skupne značilnosti, uporabljene postopke ter posledice izvajanja smo predvidene oblike kadrovskega prestrukturiranja grupirali v naslednje skupine:

a.) aktivne oblike, preko katerih razrešujemo problematiko presežnega kadra na ta način, da jim zagotovimo trajno zaposlitev pri drugih delodajalcih oziroma jim omogočimo samozaposlitev v lastno podjetje;

b) pasivne oblike, ki prav tako neposredno vodijo k zmanjšanju števila zaposlenih, vendar z njimi razrešujemo tiste kategorije presežnih delavcev, za katere predvsem zaradi starosti prezaposlitev v drugo podjetje ni primerna.

c) predhodni postopki, ki pomenijo pripravo na prestrukturiranje v smislu šolanja oziroma usposabljanja in prekvalifikacije zaposlenih v druge poklice, kar daje tem delavcem večje možnosti, pri bodočem iskanju trajne zaposlitve.