Objava

Prodaja nepremičnin

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javna objava za prodajo nepremičnin na področju Trbovelj in Hrastnika