Vizitka

Firma RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Skrajšana firma RTH d.o.o. Trbovlje
Sedež 1420 Trbovlje, Trg revolucije 12
Organizacijska oblika d.o.o.
N.C. 03 56 26 144
Fax: 03 56 52 100
e-pošta rth@rth.si
Osnovni kapital 8.897.174,57 EUR
Ustanovitelj REPUBLIKA SLOVENIJA
Država SLOVENIJA
Naslov 1000 LJUBLJANA, Gregorčičeva ulica 10
Ustanovitev 05.08.1995
Sodišče vpisa Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9
Matična številka 5920850
Številka vložka 061/12714500
Davčna številka 61120073
ID za DDV SI61120073
Transakcijski račun SI56 0233 0025 3349 256 NLB d.d.
Ime podrazreda dejavnosti Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Šifra podrazreda 05.200
Predsednica nadzornega sveta: Ervina Jarc
Poslovodstvo direktor: dr. Janez Žlak