Hčerinska podjetja

Predstavitev hčerinskih podjetij

V skupino so vključene naslednje odvisne družbe:

SPEKTER d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje,

Podjetje za upravljanje in poslovanje z nepremičninami,projektiranje in tehnično svetovanje

Telefon: 03-56-33-015, faks : 03-56-33-025

E-mail: spekter@remove-this.spekter.info

Lastništvo RTH: RTH d.o.o. Trbovlje v višini 100%

Dejavnosti: upravljanje in poslovanje z nepremičninami,posredovanje pri prometu z nepremičninami, geodetske storitve, tehnično svetovanje in projektiranje, oddaja lastnih nepremičnin v najem.


GRO-Inženiring d.o.o. podjetje za geotehniko, rudarstvo, okolje in inženiring

Naselje Aleša Kaple 9 a, 1430 Hrastnik

Telefon: 03 56 26 144 fax. 03 56 52 106

E-mail: info@gro-inzeniring.si

Lastništvo RTH: 100 %

Dejavnost: saniranje okolja in drugo  ravnanje z odpadki.