Leto 2011

Obvestilo-javno naročanje

Družba RTH je pri izvedbi naročanja  dolžna upoštevati Zakon o javnem naročanju (ZJN-2,  Ur.l.RS št.128/06, 16/08, 19/10 in18/11) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in na področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Ur.l.RS št.128/06, 16/08, 19/10 in 43/11). Kot zavezanec za javna naročila objavljamo vsa javna naročila na portalu javnih naročil: www.enarocanje.si.

  • Sponzorstvo za donatorstvo po dejavnostih
    Na podlagi priporočila št. 6 (AUKN, 16.11.2011) družba RTH, d.o.o. v priloženi datoteki javno objavlja zneske donatorstva, sponzorstva in finančnih pomoči za leto 2011.