Leto 2010

  • Sponzorstvo za donatorstvo po dejavnostih
    Na podlagi priporočila št. 6 (AUKN, 16.11.2011) družba RTH, d.o.o. v priloženi datoteki javno objavlja zneske donatorstva, sponzorstva in finančnih pomoči za leto 2010.