Geologija

Geologija

Karbominerit, premogov člen

Skrilavi glinavec, prehod iz trboveljske formacije v morsko glino – sivico

Morska glina – sivica